TOP
Odszkodowania

Leczenie prywatne po wypadku pokryje Towarzystwo Ubezpieczeń

Odszkodowania Kancelaria Wołomin

Wobec niejednolitego orzecznictwa w przedmiocie zasadności roszczeń o zwrot kosztów leczenia z polisy OC sprawcy zdarzenia rzecznik finansowy zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego. Pytanie brzmiało:

Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?

Stosownie do treści art. 444 § 1 kodeksu cywilnego „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

W orzecznictwie trwał spór, kiedy ubezpieczyciel był zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia w prywatnych klinikach.

Podczas procesów o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia ubezpieczyciele bronili się przed koniecznością zwrotu kosztów leczenia prywatnego, podnosząc, iż poszkodowany mógł korzystać z leczenia w ramach NFZ.

W trakcie procesu, przykładowo na poszkodowanych był nakładany obowiązek wykazania, że były kolejki do lekarza, że poszkodowany nie mógł czekać na tę wizytę, bo to pogorszyłoby jego stan zdrowia, że musiał skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w prywatnej placówce. Ubezpieczyciele mimo dowodów przedstawianych przez poszkodowanych wykazywali, że w innej miejscowości poszkodowany mógł skorzystać z leczenia w ramach NFZ bez kolejek, że nie było konieczności korzystania z tego specjalisty.

Wydana przez Sąd Najwyższy w dniu 19 maja 2016 roku uchwała, zacznie poprawiać pozycję poszkodowanego w procesie o odszkodowanie.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. III CZP 63/15), stanowi, że:

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).”

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że odpowiedzialny za naprawienie szkody odpowiednia również za poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia powypadkowego.

Należy pamiętać, że poniesione wydatki poszkodowany musi udowodnić poprzez dołączenie faktur imiennych, paragonów, biletów i inne dokumenty potwierdzające wydatki na leczenie.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń